CASES
Latest Post

PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK - TVÆRSEKTORIEL FORBEDRINGSWORKSHOP

I uge 48 i 2018 deltog jeg i en tværsektoriel forbedringsworkshop under overskriften ’De sårbare unge – patientforløb på tværs’. Visionen bag workshoppen var, at ingen sårbare borgere bliver tabt mellem sektorer.

Deltagere i workshoppen var Odense Kommune, Psykiatrisk afdeling Odense, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Odense, Observatører fra Psykiatrien i Region Syddanmark og Sydtalent, samt brugere af psykiatrien.

Jeg deltog som case i workshoppen og delte min historie, ligesom jeg tog aktivt del i debatten om fremtidens psykiatri.

KONTAKT

Har du et spørgsmål eller er du interesseret i at høre nærmere om, hvad Recovery Mentor kan tilbyde dig, så send en besked.