Ydelser
Latest Post
KAREN HØGH

Efter en opvækst præget af OCD-symptomer fra 6-7 års alderen, er jeg i dag kommet langt i egen personlige recovery-proces. Som 20-årig hørte jeg tilfældigt et program om OCD (Obsessive Compulsive Disorder) i radioen. Oplevelsen var skelsættende, da jeg uden at kende til sygdommen havde mærket dens symptomer i mine tanker og på min krop i så mange år. Jeg begyndte nu at forstå, at jeg ikke var ved at gå fra forstanden, men at jeg med den rette hjælp kunne få det bedre.


Kognitiv adfærdsterapi som behandlingsmetode har haft den største effekt på mine OCD-symptomer, når der har været resonans mellem behandler og mig. Den gode og tillidsfulde relation, hvor jeg og mine værdier er blevet favnet med anerkendelse, er omdrejningspunktet for, at jeg i dag er kommet langt i egen recovery-proces.


Min recovery-proces er ligeledes tæt forbundet med oplevelser gennem litteraturen. Dels læsning af faglitteratur, der har givet faktuel viden om symptomer og tegn på sygdom, mens skønlitteratur i særdeleshed har sat mine egne oplevelser i perspektiv. Modet til selv at skrive er endvidere drevet af den kraft, som litteraturen har vist mig. Ved aktivt at sætte ord på oplevelser, tanker og følelser, har jeg opnået en uvurderlig bearbejdning og forståelse for egen livsproces og lært nyt om livet.


Motivationen bag Recovery Mentor er opstået i krydsfeltet mellem egen personlige udvikling, et professionelt kendskab til psykisk sygdom samt kognitive udfordringer og muligheder for udvikling gennem recovery-processer. Jeg arbejder ud fra en overbevisning om, at recovery og et bedre liv er for alle. Jeg tror i den forbindelse på, at recovery bl.a. kan understøttes gennem etablering af betydningsfulde relationer, fællesskab og muligheden for uddannelse og arbejde.


Endvidere er jeg af den overbevisning at åbenhed og erfaringsdeling, der sætter fokus på de personlige konsekvenser og udfordringer psykisk sygdom bringer med sig, kan nuancere forståelsen blandt pårørende, sundhedspersonale, pædagoger, lærere og andre der er i berøring med mennesker, der har psykiske vanskeligheder inde på livet.

Ydelser

Jeg afholder skræddersyede forløb, herunder undervisning, workshops, foredrag og oplæg, der har til formål at understøtte personlige recovery-processer eller inspirere fagpersonale og pårørende.

PEER-FAGLIGHED

I den peer-faglige undervisning stiller vi skarpt på det at kunne være noget for nogen.

KOGNITIVT UNDERVISNINGSKONCEPT

Mennesker der har gennemlevet perioder med psykiske vanskeligheder og/eller kognitive vanskeligheder

LITTERÆR LINDRING

Med litteraturen kan vi komme nye steder hen. Vi skal læse for at forstå os selv bedre

FOREDRAG

Jeg tror på, at den bedste måde at skabe viden om psykisk sygdom er ved at fortælle åbent og nuanceret om livet med psykisk sygdom.

KONTAKT

Har du et spørgsmål eller er du interesseret i at høre nærmere om, hvad Revovery Mentor kan tilbyde dig, så send en besked.

REFERENCER